Välkommen till Särna Snöskoterklubb

Click here to edit subtitle

Du är välkommen som medlem i Särna Snöskoterklubb!


Särna Snöskoterklubb är en ideell förening som ser till att skoterlederna runt Särna är i bra skick.
Föreningen startades 1973 och har idag ca 200 medlemmar.

Särna Snöskoterklubb ansvarar för 35 mil leder som prepareras varje vecka under vintersäsongen.
Arbetet pågår sommar som vinter med röjning, schaktning, brobyggnationer mm. Allt för att lederna ska fungera så bra som möjligt under vintern.


Föreningen arrangerar även olika evenemang som: 
-Skoterrally 
-Grillkvällar
-Skoterturer
-Särna Watercross på Särnasjön under Festveckan


Medlemsavgiften är väldigt viktig för oss så att vi kan fortsätta arbetet med att förbättra våra leder.
Avgiften är: 100 kr/år för enskild. 150 kr/år för familj.

Medlemsavgiften betalas genom att sätta in pengarna på vårt Plusgiro: 94 01 48-0 

eller via Swish 123 197 20 90

OBS! Glöm ej att ange namn OBS!


Betalning från utlandet:

IBAN: SE57 9500 0099 6042 0940 1480 - BIC: NDEASESS


Skoterklubbens dekal finns att hämta för alla medlemmar hos Abris Sjö & Snö i Särna.


Som medlem i Särna Snöskoterklubb får du även 10 % rabatt på snöskoterförsäkring hos Svedea! 

Mer information på www.svedea.se


Har du några frågor eller vill ha mer information kan du kontakta klubben.


Ordförande: Daniel Wahlberg. Tel: 073-623 65 34. [email protected]


Sekreterare: Hillevi Blomkvist.


Kassör: Maud Nyman


Ledamöter:

Anders Hed 

Michael Andersson 

Stefan Sjögren

Erik Sjögren 

Jonas Dahlqvist

Fredrik Back

Suppleanter: 
Per Rustad 
Ann Sofi Persson

Revisorer: 
Birgitta Sjögren 
Bo Olsson

Valberedning: 
Östen Sjögren (sammankallande)
Olov Spånberg
Tom Johansson